Tìm kiếm nâng cao

Rơle nhiệt Siemens 1.1~1.6A 1NO + 1NC

Tall Glow

Rơle nhiệt 3RU1116-1AB0

Giá: LIÊN HỆ

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Dòng chỉnh: 1.1 - 1.6A

Dùng cho cotactor size: S00

Gắn vào contactor hoặc dùng độc lập

Reset tự động hoặc bằng tay

Hiển thị vị trí chuyển mạch

Có nút nhấn STOP

Có chức năng TEST

Nhạy cảm với các sự cố về pha

http://siemenspht.com/san-pham/contactor/role-nhiet-siemens-1116a-1no-1nc.html

Rơle nhiệt Siemens 11~16A 1NO + 1NC

Tall Glow

Rơle nhiệt 3RU1136-4AB0

Giá: LIÊN HỆ

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Tiếp điểm phụ 1NO+1NC

Dòng chỉnh: 11 - 16A

Dùng cho cotactor size: S2

Gắn vào contactor hoặc dùng độc lập

Reset tự động hoặc bằng tay

Hiển thị vị trí chuyển mạch

Có nút nhấn STOP

Có chức năng TEST

Nhạy cảm với các sự cố về pha

http://siemenspht.com/san-pham/contactor/role-nhiet-siemens-1116a-1no-1nc.html