Tìm kiếm nâng cao

Rơle nhiệt Siemens 80~100A

Tall Glow

Rơle nhiệt 3RU1146-4MB0

Giá: LIÊN HỆ

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

Dòng chỉnh: 80 - 100A

Dùng cho cotactor size: S3

Gắn vào contactor hoặc dùng độc lập

Reset tự động hoặc bằng tay

Hiển thị vị trí chuyển mạch

Có nút nhấn STOP

Có chức năng TEST

Nhạy cảm với các sự cố về pha

http://siemenspht.com/san-pham/contactor/role-nhiet-siemens-80100a.html